Naslovna

Problem ljudi koji žive u velikim gradovima i samim tim su se udaljili od prirode je izuzetno zagađeno okruženje, životna okolina, zbog čega je povećan broj bolesti koje se do sada nisu javljale ili su od istih oboljevali stariji slojevi populacije, dok se sada iste bolesti javljaju kod male dece, čak kod beba.

Zagađivača ima više i oni dolaze iz različitih izvora: prljave tehnologije koje zagađuju vodu, zemlju i vazduh, ogroman broj vozila koja izlučuju veliku količinu štetnih gasova, preterano korišćenje pesticida, herbicida, fungicida … i drugih sredstava koja „pomažu“ u dobijanju većih prinosa u poljoprivredi, a  u stvari, zagađuju hranu i biljnog i životinjskog porekla. Da pomenemo i upotrebu antibiotika, steroida i drugih sredstava u stočarstvu, čime su zagađeni gotovo svi proizvodi od mesa i mleka, kao i njihove prerađevine. Treba pomenuti konditorsku industriju i kompletnu prehrambenu industriju (osim časnih izuzetaka) koja se zasniva na visokokaloričnim proizvodima, pre svega na bazi prostih šećera, rafiniranih ulja i trans-masti, i osiromašenih žitarica bez ili uz minimum nutritivno vrednih sastojaka.

Pored toga, postoji i uticaj prirodnih faktora: kosmički talasi, uticaj podzemnih voda, ali i elektromagnetni talasi koji se zbog primene visokih konzumerskih tehnologija nalaze svuda oko nas. Da pomenemo zračenje svih uređaja (televizori, monitori, mobilni telefoni, ruteri, razni telekomunikacioni uređaji, naročito antene i repetitori 4G i 5G tehnologije). U današnje vreme je značajan uticaj stresa na naš organizam, jer se živi mnogo dinamičnije, i pred savremenog čoveka se postavljaju novi izazovi i novi zadaci koje treba rešavati brzo i pod velikim pritiskom za šta naš organizam nije uvek dovoljno spreman.

Da zaključimo, naš organizam je permanentno izložen uticaju raznih toksičnih dejstava sa jedne strane, a sa druge, osiromašena hrana mu neobezbeđuje potrebne sastojke kako bi se mogao efikano izboriti sa svim izazovima savremenog života. Istočni narodi Azije (Tibeta, Indije, Sibira, Mongolije, Kine, …) tradicionalno veruju da je ljudski organizam najbolja laboratorija, ali da mu je potrebno obezbediti odgovarajuće prirodne supstance kao ulaz, kako bi mogao sam da se izbori sa svim problemima. Tu se pre svega misli na prirodne supstance – biljke bogate potrebnim nutrijentima, koje rastu u nezagađenim i ekološki čistim uslovima – tako da rešenje treba tražiti u prirodi!

Znači, imamo zagađenje čovekove okoline koje, uz već opisanu hranu i način života, zagađuje ljudski organizam! Za zdrav i kvalitetan život potrebno je, permanentno, pružati podršku organizmu (detoksikacija i dopuna nutritivnih materija biološki aktivnim dodacima ishrani), ali i očistiti i zaštititi okolinu od svih negativnih uticaja (pre svega negativno dejstvo raznih zračenja) koja mogu delovati na naš organizam.

Zato je ova stranica (sasvimprirodno.net) posvećena svima onima koji, u današnje vreme visokih tehnologija, života u mega-gradovima, i svega prethodno pomenutog, žele da ostvare kvalitetan i aktivan život uz podršku sasvim prirodnih proizvoda i sredstava koja na sasvim prirodan način naše mikro okruženje i naš organizam čine zdravim.

Planeta Zemlja je neravnomerno naseljena. U određenim predelima, pre svega Evrope, južne Azije, Indijskog podkontinenta i Severne Amerike, prevelika je gustina naseljenosti stanovništvom, ali isto tako postoje područja i nepregledna prostranstva netaknute prirode gde čovekova noga nije kročila ili se to dešavalo izuzetno retko. To je područje Amazonije, koje se, nažalost, ubrzano krči i time se uništavaju kako pluća planete, tako i retke biljne i životinjske vrste. To je i Sibir, koji ostaje jedno od retkih, ali velelepnih prirodnih područja koja se pogledom ne mogu doseći i od kojih zastaje dah.

Pogledajte kratki film:

Sasvim prirodni proizvodi, kao i jedinstveni postupci i načini njihove primene, bazirani na procedurama tradicionalne istočnjačke medicine naučno inovinarim od ruskih naučnika, vezani su, pre svega, na rusku kompaniju Siberian Health / Siberian Wellness, što neisključuje pojavljivanje i drugih kompanija koje imaju proizvode sličnih karakteristika, ali sasvim prirodnih, a uz to sigurnih, zdravih i bezbednih za čoveka, kao što su: PM International, sa svojom paletom FitLine, prirodnih suplemenata koji pomoću patentirane tehnologije dopremaju brzo, efikasno i sa visokom usvojivošću hranljive materije do svake ćelije organizma; Root Wellness, sa unikatnim proizvodima za odstranjivanje iz organizma i mozga teških metala koji su po analizama Svetske Zdravstvene Organizacije (WHO) uzročnici oko 90% svih bolesti savremenog doba; Greenway, visokotehnološki proizvodi na bazi mikrovlakana velike gustina koji se koriste za čišćenje posuda, površina, predmeta i dr. bez upotrebe hemijskih sredstava; Healy World GmbH, visokotehnološki proizvod u obliku nosivog uređaja za energetsko blagostanje i ravnotežu na bazi Teslinih frekfencija; i PXD System visokotehnološki proizvodi kao pomoć u pročišćavanju i prečišćavanju čovekovog okruženja i obezbeđenja zdravije okoline na potpuno prirodan način.

Osnovna namena ove stranice (sasvimprirodno.net) je upoznavanje zainteresovanih sa sasvim prirodnim proizvodima, načinima njihovog korišćenja i očekivanim rezultatima kako na ljudski organizam, tako i na okruženje u kome se obitava, uz neposredna iskustva korisnika ovih proizvoda. Informacije koje se nalaze na strani su prevodi ili delovi različitih tekstova sa stranica ili materijala već pomenutih kompanija:

  • Siberian Wellness – prirodni proizvodi – bioaktivni dodaci ishrani, sredstva za ličnu higijenu, negu i zaštitu i program za podršku sportista i svih koji gravitiraju zdravom i aktivnom životu;

  • PM International FitLine – prirodni proizvodi – bioaktivni dodaci ishrani, verifikovani na Kelnskoj listi zdravih i bezbednih proizvoda za sportiste (antidoping), ali i sve ljude sa nedostatkom unosa nutrijenata na dnevnom nivou;

  • Greenway – nova tehnologija čišćenja okruženja bez hemikalija: niz visokotehnoloških proizvoda na bazi mikrovlakana za negu tela i svih vrsta čišćenja okruženja isključivo vodom;

  • Healy World GmbH – visokotehnološki proizvod, nosivi uređaj za energetsko blagostanje i ravnotežu na bazi Teslinih frekfencija;

  • PXD System – visokotehnološki proizvodi kao pomoć u pročišćavanju i prečišćavanju čovekovog okruženja i obezbeđenja zdravije okoline na potpuno prirodan način.