Vaping uzrokuje više oštećenja DNK od običnih cigareta

UKRATKO

  • Studija iz 2023. pokazuje da vaping izaziva više oštećenja DNK u ustima nego tradicionalne cigarete; oni koji su koristili slatka, aromatizirana punjenja imali su najveće oštećenje DNK, a zatim oni koji su koristili voćna ili od mente
  • Vaping utiče na višestruke organske sisteme, uključujući skoro trenutne promene endotelnih ćelija, što je jedna od prvih promena uočenih u razvoju srčanih bolesti. Drugi podaci pokazuju da aromatizovana punjenja mogu izazvati promene u mozgu, plućima, srcu i debelom crevu
  • Tokom pandemije COVID-19, mladi ljudi koji su pušili imali su povećan rizik da budu pozitivni na SARS-CoV-2 i da imaju simptome COVID-19. Studija iz 2022. pokazala je da su oni koji su pušili takođe imali teže komplikacije, uključujući smrt, od onih koji nisu pušili ili koristili vape.
  • Podaci takođe pokazuju da su posmatrači pogođeni vape toksinima, što pokazuje povećanje simptoma tipa bronhitisa i kratkog daha; druga studija je pokazala da su posmatrači imali slične nivoe kotinina – mere količine nikotina koju telo apsorbuje – kao ljudi koji su izloženi tradicionalnom pasivnom dimu cigareta

Svaki dim konvencionalne duvanske cigarete sadrži hiljade toksičnih hemikalija koje pušači udišu i ispuštaju u okolni vazduh. Duvanska industrija je reklamirala vaping kao zdraviju alternativu tradicionalnim cigaretama ili kao strategiju za prestanak pušenja. Ipak, studija iz 2023.[1] pokazuje da vaping izaziva više oštećenja DNK u ustima nego tradicionalne cigarete.[2]

Centri za kontrolu i prevenciju bolesti[3] nazivaju upotrebu duvana „vodećim uzrokom bolesti i smrti koje se mogu sprečiti u Sjedinjenim Državama“, ubijajući više od 480.000 Amerikanaca svake godine. Izlaganje iz druge ruke dovodi do bolesti i prerane smrti kod ljudi koji ne puše.[4]

Pored toga, pušenje je koštalo više od 600 milijardi dolara u 2018. godini, uključujući indirektne i direktne troškove.[5] U 2020. godini, procenjuje se da je 30,8 miliona odraslih pušilo cigarete, što je definisano kao pušenje najmanje 100 cigareta tokom života i trenutno pušenje svakog dana ili u nekoliko dana.

Izveštaj američkog generalnog hirurga[6] iz 2016. nazvao je proizvode nebezbednim i dokumentovao alarmantnu, sve veću upotrebu kod mladih odraslih osoba. Isti izveštaj je pokazao da je vaping, ili korišćenje e-cigareta, povezan sa upotrebom drugih duvanskih proizvoda, kao i sa izazovima razvoja mozga koji utiču na zdravlje i mentalno zdravlje mladih odraslih.

Kada su proizvodi prvi put došli na tržište, nisu bili odmah regulisani od strane FDA, a tek 2016.[7] godine su dodani u kategoriju duvanskih proizvoda. Kao rezultat toga, industrija je rasla alarmantnom brzinom[8] bez ikakvog procesa revizije za procenu bezbednosti. Izbijanje misteriozne plućne bolesti koja je pogodila inače zdrave pojedince 2019. godine, povezana je sa vapingom[9].

 

Veća DNK šteta od vapinga nego od cigareta

Prikazana studija je bila prva instanca u kojoj su istraživači uspeli da pokažu da što je više ljudi koristilo e-cigarete, to je veće oštećenje DNK u njihovim oralnim ćelijama. Ova studija se zasniva na prethodnoj studiji[10] koju je sproveo isti tim koji je pokazao da je vaping povezan sa genetskim promenama i biološkim promenama koje mogu dovesti do bolesti. Prema timu,[11] e-cigarete redovno koristi više od 10% tinejdžera i 3% odraslih.

Iako su nekada bile reklamirane kao zdrava alternativa, istraživanja su ih povezala sa mnogim bolestima, istim koje izazivaju tradicionalne cigarete. U ovoj studiji[12] istraživači su angažovali 72 zdrave odrasle osobe i podelili ih u tri grupe koje su bile usklađene po polu, starosti i rasi. Jedna grupa nikada nije pušila, druga grupa je samo koristila vap, ali nikada nije pušila cigarete, a treća grupa je samo pušila cigarete, ali nikada nije koristila vap.

U saopštenju za štampu Univerziteta Južne Kalifornije,[13] istraživači tvrde da je ovo bila prva studija koja je „jasno razlikovala oštećenje DNK koje se javlja kod ekskluzivnih vapera i pušača“ jer je „vepere teško proučavati jer obično imaju istoriju pušenja cigareta“, puše ili su dvostruki korisnici, koji i puše cigarete i koriste vape.

Istraživači su analizirali epitelne ćelije iz usne duplje u sve tri grupe tražeći dokaze o oštećenju DNK koja bi se mogla pripisati ili vapingu ili pušenju. Pronašli su sličan nivo oštećenja DNK i kod pušača tradicionalnih cigareta i kod pušača e-cigareta, što je više nego dvostruko veće od štete nađene kod učesnika koji nikada nisu koristili e-cigarete ili tradicionalne cigarete.[14]

Istraživači su pitali koliko često i koliko dugo su učesnici pušili cigarete ili vape. Učesnici koji su koristili elektronske cigarete takođe su pitani o uređajima i ukusima. Istraživači su otkrili[15] da je oštećenje DNK bilo 2,6 puta veće kod onih koji su koristili vape u poređenju sa onima koji nikada nisu pušili. Zanimljivo je da kada se tradicionalni pušači cigareta uporede sa grupom koja nikada nije pušila, oštećenje DNK je bilo nešto manje, 2,2 puta veće.

Kako je izvestio Study Finds, kada su podaci dalje analizirani, otkrili su da su oni koji su koristili punjenja imali najveći nivo oštećenja DNK, a zatim oni koji su koristili modifikacije. Pored toga, tim je takođe otkrio da su oni koji su koristili slatka, aromatizovana punjenja ili modifikacije imali najveći nivo oštećenja DNK. Sledili su oni koji su koristili voćne arome ili ukuse mente.

 

Višestruki sistemi organa na koje utiču ukusi i vaping

Studija iz 2018.[16] sa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Bostonu analizirala je efekat tečnosti iz aromatizovanih punjenja e-cigareta na endotelne ćelije i otkrila da izaziva skoro trenutne promene na ćelijskom nivou. Jedan od ključnih faktora u ovoj studiji bilo je direktno testiranje koje je aroma imala na ćelijama koristeći nivoe koji će verovatno biti dostignuti u organizmu.

Vodeći istraživač dr Džesika Feterman rekla je da su faktori procenjeni tokom prikupljanja podataka neke od prvih promena koje se vide u razvoju srčanih bolesti.[17] Endotelne ćelije su prikupljene od dve grupe ljudi, od kojih je jedna redovno koristila aromu mentola, tradicionalne duvanske cigarete i drugi koji su koristili cigarete od duvana bez ukusa. Oni su upoređeni sa nepušačima.

Endotelne ćelije su bile izložene različitim nivoima devet aroma. Otkrili su da na najvišem nivou izloženosti, hemikalije izazivaju ćelijsku smrt, a na najnižem nivou, narušavaju proizvodnju azotnog oksida. Feterman je prokomentarisala da je studija pokazala da aroma, sa ili bez proizvoda sagorevanja ili komponenti, može izazvati kardiovaskularne povrede.

Takođe je napomenula: „Pojačana upala i gubitak azotnog oksida su neke od prvih promena koje dovode do kardiovaskularnih bolesti i događaja kao što su srčani udar i moždani udar, tako da se smatraju ranim prediktorima srčanih bolesti.

U studiji[18] sa Univerziteta u Kaliforniji iz 2022. godine, istraživači su pokušali da istraže uticaj koji aerosoli iz e-cigareta JUUL sa aromama na bazi punjenja koji se puše tri puta dnevno tokom tri meseca, mogu imati na mozak, pluća, srce i debelo crevo.

Iako je došlo do promena u svakom od četiri sistema organa, otkrili su da su se najupečatljivije promene dogodile u mozgu, za koje su mislili da „… može doprineti promenama u ponašanju i poremećajima raspoloženja. Pored toga, upotreba e-cigareta može izazvati upalu creva, što je vezano za loše sistemsko zdravlje i zapaljenje srca i dovodi do kardiovaskularnih bolesti.“[19]

Tim je otkrio promene u ekspresiji neuroinflamatornih gena u oblasti mozga koje su vitalne za nagrađivanje obrade i motivacije. Ove promene su povezane sa depresijom, anksioznošću i ponašanjem koje izaziva zavisnost, što može ukazivati na to da e-cigarete promovišu dalju zavisnost. Crotty Alexander je izrazila zabrinutost tima i mnogih drugih zdravstvenih stručnjaka kada je rekla:[20]

„Mnogi korisnici JUUL-a su adolescenti ili mlade odrasle osobe čiji se mozak još uvek razvija, tako da je prilično zastrašujuće saznati šta se dešava u njihovim mozgovima s obzirom na to kako bi to moglo uticati na njihovo mentalno zdravlje i ponašanje u nastavku.“

 

Vaping povećava rizik od teškog COVID-19 i smrti

Promene na endotelnim ćelijama i plućnom tkivu mogu delimično da objasne kako vaping povećava rizik od zaraze COVID-19 kod mladih ljudi, gde povećan rizik nije prisutan kod onih koji ne puše. Istraživači sa Univerziteta Stanford prikupili su podatke[21] putem onlajn anketa i objavili rezultate u avgustu 2020. u Journal of Adolescent Health.

Otkrili su da tinejdžeri i mladi odrasli koji su pušili konvencionalne i/ili elektronske cigarete imaju 2,6 do devet puta veću verovatnoću da im je potrebno testiranje na virus. Važno je napomenuti da pozitivan rezultat ne znači da ste bolesni. Ogromna većina ljudi koji su bili pozitivni ostali su asimptomatski. Međutim, podaci su pokazali da je kod onih koji su pušili pet puta veća verovatnoća da će imati simptome povezane sa COVID-19 i dobiti dijagnozu COVID-19 od onih koji ne koriste.

Anketu je popunio 4.351 učesnik između 13 i 24 godine. Univerzitet Stanford je izvestio da su oni koji su pušili cigarete ili elektronske cigarete u poslednjih 30 dana imali sedam puta veću verovatnoću da će imati simptome COVID-19 od onih koji nikada nisu pušili cigarete ili e-cigarete. Zanimljivo je da rezultati takođe nisu pokazali povezanost između dijagnoze COVID-19 i pušenja samo konvencionalnih cigareta.

Čini se da vaping, ali ne i konvencionalno pušenje cigareta, dovodi osobu u veći rizik od pozitivnog testiranja ili simptoma infekcije SARS-CoV-2. U skorije vreme, studija iz 2022.[22] koristila je podatke iz registra CVD-a za COVID-19 Američkog udruženja za srce i otkrila je da ljudi koji su prijavili pušenje ili vaping imaju veću verovatnoću da dožive teške komplikacije, uključujući smrt, od infekcije SARS-CoV-2 nego njihovi kolege koji nisu imali dim ili vape.

Podaci su prikupljani od januara 2020. do marta 2021. godine, a finalnom analizom obuhvaćeno je 4.086 ljudi. Prema saopštenju za štampu[23] Američkog udruženja za srce, studija je pokazala da je za one koji su pušili ili su koristili vape 45% verovatnije da će umreti i 39% veća verovatnoća da će biti stavljeni na respirator od onih koji nisu pušili.

Druga studija iz 2022.[24] upoređivala je simptome COVID-19 kod onih koji su pušili i onih koji nisu. Kod 1.734 učesnika, otkrili su da ljudi koji su pušili imaju veću verovatnoću da imaju bol u grudima ili stezanje, jezu, glavobolju, gubitak mirisa ili ukusa, dijareju, mučninu, povraćanje, bolove u stomaku i bolove u mišićima.

Podaci prikupljeni tokom pandemije COVID-19 podržani su ranijim podacima[25] prikupljenim od 21.618 odraslih u periodu od 2013. do 2018. Istraživači su pokušali da utvrde da li e-cigarete mogu povećati rizik od respiratornih bolesti. Otkrili su da je „upotreba e-cigareta povezana sa povećanim rizikom od razvoja respiratornih bolesti nezavisno od pušenja cigareta. Ovi nalazi dodaju važne dokaze o profilu rizika novih duvanskih proizvoda.“

 

Posmatrači su takođe pogođeni toksinima Vape-a

Video opisuje rezultate studije[26] u kojoj su istraživači pokušali da utvrde efekat od izlaganja nepušača nikotininskom dimu od vapea na razvoj simptoma tipa bronhitisa, otežano disanje i šištanje u grudima. Podaci su prikupljeni od 2.097 učesnika od 2014. do 2019. Oni su otkrili da je izloženost dimu vapinga porasla sa 11,7% na 15,6% tokom studije, što odražava povećanje upotrebe tokom tog perioda.

Istraživači su takođe otkrili da je došlo do povećanja simptoma tipa bronhitisa i kratkog daha čak i posle kontrole aktivne i pasivne izloženosti duvanu ili kanabisu i drugim demografskim karakteristikama. Kada su podaci bili ograničeni na učesnike koji nisu pušili ili koristili vape, ali su bili izloženi korišćenom dimu vapea, pronašli su jaču vezu.

Ljudi koji su bili izloženi pasivnom vapingu nikotina imali su 40% veću verovatnoću da će prijaviti simptome tipa bronhitisa i 53% veću verovatnoću da će iskusiti kratak dah.[27] Povećani rizik za posmatrače može biti povezan sa načinom na koji elektronske cigarete funkcionišu.

Umesto da koriste sagorevanje za zagrevanje duvana, e-cigarete koriste toplotu koju generiše baterija. Ovo stvara aerosol koji sadrži nikotin za razliku od dima. Korisnici dobijaju isti efekat od nikotina u vapeu. Dok korisnici udišu većinu isparenja i otrove u obliku aerosola, neki takođe ulaze u lokalno okruženje, što može uticati na posmatrače. Jedna studija Univerziteta Južne Kalifornije[28] analizirala je kvalitet vazduha u kancelarijama u kojima su volonteri pušili tradicionalne cigarete i elektronske cigarete.

Istraživači su otkrili da e-cigarete smanjuju kancerogene čestice deset puta, ali su nivoi toksičnih metala viši nego kod običnih cigareta. Pošto para često ima malo ili nimalo mirisa i izgleda da se brzo raspršuje, posmatrači mogu biti uljuljkani u lažni osećaj sigurnosti. Ali podaci[29] sa Univerziteta Kalifornije u San Francisku pokazuju da e-cigarete zagađuju vazduh nikotinom i finim česticama koje posmatrači mogu lako da udahnu i apsorbuju.

Uprkos nižem nivou zagađenja nikotinom, istraživači su otkrili značajno neslaganje između izloženosti prolaznika elektronskim cigaretama i tradicionalnog dima cigareta, razlog koji ostaje nejasan. Otkrili su da posmatrači koji su izloženi zagađenju e-cigareta imaju slične nivoe kotinina – mere količine nikotina koju organizam apsorbuje – kao ljudi koji su izloženi tradicionalnom dimu cigareta.

 

Saveti za lakši odvikavanje

Pušači su zavisni od nikotina. Kada pokušavate da prestanete da pušite, simptomi odvikavanja od nikotina mogu izazvati osećaj besa i iritacije, problema sa razmišljanjem i žudnju za duvanom. Studija iz 2011.[30] procenjivala je kako trening svesnosti može pomoći da se poveća potencijalni uspeh odvikavanja od pušenja.

Posle tretmana svesnosti dva puta nedeljno tokom četiri nedelje, učesnici studije su imali povećanu stopu smanjenja cigareta u poređenju sa onima koji su bili u programu za oslobađanje od pušenja Američkog udruženja za pluća. Ovo je održano tokom 17-nedeljnog praćenja, što je navelo istraživače da zaključe da „trening svesnosti može doneti veće koristi od onih povezanih sa trenutnim standardnim tretmanima za prestanak pušenja“.

Druga meta-analiza[31] pokazala je da je 25,2% učesnika koji su koristili trening svesnosti ostalo bez dima duže od četiri meseca u poređenju sa 13,6% onih koji su koristili uobičajenu terapiju nege. Trening svesnosti je kao kognitivna bihejvioralna terapija (CBT) u smislu osnovnog mehanizma.

Ipak, čak i u poređenju sa CBT, učesnici koji koriste trening svesnosti su prijavili[32] manju anksioznost, manje poteškoća sa koncentracijom, manje žudnje i zavisnosti i bili su u stanju da bolje upravljaju negativnim emocijama bez pušenja.

Pored vežbanja svesnosti, verujem da prestanak pušenja postaje lakši kada prvo ozdravite. Vežbanje je važan deo plana, jer istraživanje[33] pokazuje da ljudi koji se bave redovnim treningom snage udvostručuju stopu uspeha u prestanku pušenja u poređenju sa onima koji ne vežbaju.

Zdrava ishrana je još jedan ključni faktor za poboljšanje vašeg zdravlja i jačanje sposobnosti da prestanete. Konačno, pronađite zdrav emocionalni izlaz. Mnogi ljudi koriste tehnike vežbanja, meditacije ili opuštanja. Takođe preporučujem uključivanje tehnika emocionalne slobode (EFT). Ovo može pomoći u uklanjanju emocionalnih blokada, od kojih neke možda niste ni svesni da postoje. Ovo pomaže u obnavljanju ravnoteže uma i organizma i pomaže vam da izbegnete žudnju.

 

Izvori i reference

1 Nicotine and Tobacco Research, 2023; doi: 10.1093/ntr/ntad003

2, 11, 13, 14 Keck School of Medicine USC, February 13, 2023

3, 5 Centers for Disease Control and Prevention, Burden of Cigarette Use in the U.S.

4 Centers for Disease Control and Prevention, Secondhand Smoke

6 U.S. Surgeon General, E-Cigarette Use Among Youth and Young Adults; Major Conclusions #2,3,4, 5 page 5

7 AAP News, May 5, 2016

8 BBC, May 31, 2018 #1

9 Centers for Disease Control and Prevention, August 21, 2019

10, 12, 15 Study Finds, February 21, 2023

16 Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 2018;38

17 Science Daily, June 14, 2018

18, 20 University of California, April 14, 2022

19 eLife, April 12, 2022

21 Journal of Adolescent Health, August 11, 2020 DOI: 10.1016/j.jadohealth.2020.07.002

22 PLOS|One July 15, 2022

23 American Heart Association, July 26, 2022

24 Journal of Primary Care and Community Health, January 5, 2022

25 JAMA, 2020; 3(11)

26, 27 Thorax, 2022; 77(7)

28 University of Southern California, August 28, 2014

29 University of California San Francisco Center for Tobacco Control Research and Education, July 25, 2016

30 Drug and Alcohol Dependence, 2011;119(1-2)

31 Journal of Health Psychology, 2017;22(14)

32 Journal of Consulting and Clinical Psychology, 20178;85(11)

33 Nicotine and Tobacco Research, 2011;13(8)

 

Autor Dr. Joseph Mercola

Preuzeto i prevedeno sa: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2023/03/15/vaping-causes-dna-damage.aspx?ui=dc0d65e94d1d0b8a29a4077dd4c04b19171869646e29b444fae0296a7768aad6&sd=20221121&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art2ReadMore&cid=20230315&cid=DM1358164&bid=1745328296