Jedinstvene zdravstvene prednosti vitamina E

UKRATKO

 • Vitamin E je rastvorljiv u mastima i dolazi u osam hemijskih oblika; alfa-tokoferol je najviše proučavan od njih i prema NIH (Nacionalni Institut za Zdravlje), jedini koji ispunjava ljudske zahteve
 • Vitamin E je snažan antioksidans koji ima fotoprotektivna svojstva i pomaže u prevenciji nekih vrsta raka. U dokumentu iz 2022. zaključuje se da vitamin E može pomoći u poboljšanju imunoterapije protiv raka obnavljanjem dendritičkih ćelija koje su ključne za imuni odgovor
 • Održavanje optimalnih nivoa može pomoći u smanjenju sistolnog krvnog pritiska i dijastolnog pritiska u manjem stepenu. Nedostatak vitamina E je povezan sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih događaja
 • Vitamin E može pomoći plodnosti, pokazuje neuroprotektivna svojstva i u kombinaciji sa vitaminom D, vitamin E pomaže u smanjenju simptoma predmenstrualnog sindroma (PMS)
 • Iako se nećete predozirati hranom bogatom vitaminom E jer je to vitamin rastvorljiv u mastima i skladišti se u masnim ćelijama, možete se predozirati suplementima. Ovo može izazvati neželjene efekte, uključujući inhibiciju agregacije trombocita i krvarenje

Istraživači su otkrili da vitamin E dolazi u osam različitih oblika, ali izgleda da samo jedan zadovoljava ljudske potrebe, prema Nacionalnim institutima za zdravlje.[1] Neke namirnice su prirodni izvor vitamina E, što je naziv za ovu grupu rastvorljivih u mastima. Svaki od osam oblika ima određeni nivo biološke aktivnosti, ali je alfa-tokoferol taj za koji su naučnici otkrili da sprečava širenje slobodnih radikala i koji organizam radije koristi.

Pored toga, pokazalo se da samo suplementacija alfa-tokoferola preokreće simptome nedostatka vitamina E.[2] Postoje četiri izoforme tokoferola i četiri izoforme tokotrienola. Alfa-tokoferol se ugrađuje u lipoproteine u jetri koji se zatim transportuju kroz organizam.

Iako je ovo bio primarni hemijski oblik koji je proučavan, istraživači su takođe otkrili da neki oblici tokotrienola imaju biološku aktivnost, iako imaju nižu sistemsku biodostupnost.[3]

Prema NIH,[4] tri nacionalna istraživanja su pokazala da većina Amerikanaca konzumira manje od preporučene dijetetske doze (RDA) vitamina E koju je razvio Odbor za hranu i ishranu (FNB). RDA za alfa-tokoferol, što je jedina preporuka koju je dao FNB, je od 11 mg do 15 mg počevši od 9 godina do starijih godina. RDA za žene u laktaciji je 19 mg dnevno.

FNB veruje da je unos alfa-tokoferola kod zdravih odraslih osoba verovatno veći nego što pokazuju nacionalne ankete, jer je pravi nedostatak retkost i očigledni simptomi se obično ne nalaze kod zdravih ljudi. Međutim, kao što ste verovatno svesni, postoji značajna razlika između očiglednog nedostatka i insuficijencije koja povećava rizik od zdravstvenih stanja. Podaci istraživanja sada povezuju vitamin E sa nekoliko jedinstvenih zdravstvenih prednosti.

 

Vitamin E je snažan antioksidans koji se bori protiv starenja i raka

Razumevanje važnosti antioksidanata počelo je kada su naučnici saznali kako je oštećenje od slobodnih radikala uključeno u ranim stadijumima ateroskleroze i da oštećenje od slobodnih radikala može biti uključeno u niz drugih hroničnih zdravstvenih stanja.[5] Vitamin E igra značajnu ulogu kao antioksidans jer uklanja slobodne elektrone i smanjuje ćelijsko oštećenje.

Jedna od prednosti smanjenja oštećenja slobodnih radikala je smanjenje oštećenja kože posle izlaganja UV zračenju. Vitamin E se koristi u dermatologiji više od 50 godina i dodaje se kozmetičkim proizvodima.[6] Pored toga, prisustvo vitamina C može usporiti oksidaciju lipida regeneracijom alfa-tokoferola iz radikala koji se nalaze u ćelijskim membranama.[7]

Vitamin E je glavni antioksidans rastvorljiv u lipidima, štiti od oksidativnog stresa u epidermisu i dermalnim slojevima kože. Podaci pokazuju da ima jaka fotoprotektivna svojstva i svojstva protiv starenja koja pomažu u poboljšanju elastičnosti i strukture epidermisa i dermisa. Široko se koristi u lokalnoj primeni, posle čega se vitamin E akumulira u ćelijskim membranama i ekstracelularnom lipidnom matriksu, gde doprinosi antioksidativnoj odbrani.[8]

U aprilu 2022, istraživači iz MD Anderson Cancer Center[9] objavili su rad u Cancer Discovery,[10] u kojem raspravljaju o podacima koji pokazuju da vitamin E može poboljšati imunoterapiju raka na način da oživljava dendritske ćelije.

Dendritske ćelije su bile u fokusu imunoterapije raka jer su kritične u imunološkom odgovoru. Razvijeno je nekoliko strategija za ciljanje ovih ćelija u nadi da bi bolje razumevanje njihove funkcije moglo pomoći u poboljšanju terapije raka.[11] Istraživači su otkrili da je analiza elektronskih zdravstvenih kartona pokazala da pacijenti koji su uzimali vitamin E imaju značajno poboljšane stope preživljavanja.[12]

Prepoznajući da je uticaj dodataka ishrani pored imunoterapije relativno neistraženo područje, istraživači su preduzeli analizu vitamina E i otkrili da on blokira aktivnost SHP1 kontrolne tačke, što zauzvrat poboljšava sposobnost T ćelija da podignu antitumorski imuni odgovor.[13] Druga studija iz 2020.[14] razmatrala je prednosti upotrebe alfa-tokoferola u prevenciji raka.

Istraživači su počeli sa shvatanjem da oni sa nižim statusom uhranjenosti imaju povećan rizik od raka, a u nekim populacijama, suplementacija je imala korisne efekte u smanjenju rizika. Druge studije su se fokusirale na tokotrienol i gama i delta oblike tokoferola. Iako ova tri jedinjenja vitamina E imaju nižu bioraspoloživost, čini se da imaju jača svojstva prevencije raka u životinjskim modelima i ćelijskim linijama.

 

Optimalni nivoi mogu normalizovati visok krvni pritisak

Visok krvni pritisak je faktor rizika za kardiovaskularne bolesti. Jedno trostruko slepo, placebom kontrolisano kliničko ispitivanje iz 2002. godine[15] procenjivalo je efekte vitamina E na krvni pritisak i broj otkucaja srca kod 70 osoba sa dijagnozom blagog visokog krvnog pritiska. U to vreme, nove smernice za krvni pritisak od Američkog koledža za kardiologiju i Američkog udruženja za srce još nisu bile objavljene.[16]

Dok je studija iz 2002. kategorisala učesnike sa blagim visokim krvnim pritiskom, nove smernice bi te iste učesnike kategorisale sa hipertenzijom 2. faze. Na kraju studije, istraživači su otkrili 24% smanjenje sistolnog krvnog pritiska kod pacijenata koji su primali vitamin E i 12,5% smanjenje dijastolnog krvnog pritiska.

Učesnici su dobijali 200 IU vitamina E svakog dana, za šta su istraživači zaključili da bi mogla biti efikasna dugoročna strategija za smanjenje krvnog pritiska.[17]

Druga studija iz 2002. procenjivala je krvni pritisak kod 15.317 muškaraca i žena starijih od 20 godina i otkrila da vitamini antioksidansi mogu biti važni u prevenciji visokog krvnog pritiska.[18] Zanimljivo je da su istraživači 2000. procenili suplementaciju vitamina E kod pacijenata čiji je visok krvni pritisak kontrolisan korišćenjem lekova. U ovom slučaju, čini se da suplementacija nema relevantan efekat.[19] Ovu studiju je delimično finansirala kompanija za lekove Bayer Italia.

U skorije vreme, meta-analiza iz 2019. godine[20] objavljena u časopisu Journal of Human Hipertension analizirala je sistolni krvni pritisak, dijastolni krvni pritisak i srednji arterijski pritisak kod osoba koje su primale suplementaciju sa vitaminom E. Pregled kvalifikacionih studija nije pokazao značajan uticaj na srednji arterijski pritisak ili dijastolni krvni pritisak, već smanjenje sistolnog krvnog pritiska.

Drugi dokument iz 2020.[21] počeo je sa pretpostavkom da iako su randomizovana ispitivanja na ljudima dovela do suprotstavljenih rezultata sa suplementacijom vitamina E, podaci pokazuju da je nedostatak vitamina E povezan sa povećanim rizikom od kardiovaskularnih događaja. Ovi istraživači sugerišu da su na ishod ispitivanja na ljudima značajno uticali komorbiditeti, genetske varijacije, pol i starost učesnika.

U pregledu literature, otkrili su da pacijenti kojima je dijagnostikovan infarkt miokarda često imaju niže nivoe vitamina E u plazmi. Oni sugerišu da kratkotrajno lečenje pokazuje obećavajuće rezultate i da, stoga, upotreba akutne umesto hronične suplementacije može da pruži pozitivne kliničke rezultate.

 

Dodatne zdravstvene koristi od antioksidativnog kapaciteta vitamina E

Vitamin E doprinosi još većim zdravstvenim prednostima. Milioni žena su pogođeni predmenstrualnim sindromom (PMS), koji je prvi put opisan 1931. U 2009,[22] istraživači su procenili da 80% do 90% žena u reproduktivnim godinama pati od simptoma, a do 8% njih ima teške simptome.

Studija iz 2016. je pokazala da je suplementacija sa vitaminima D i E imala značajan uticaj na simptome PMS-a i bila je „efikasan i pristupačan tretman“ za ovo stanje.[23] Ovo podržava dvostruko slepu, randomizovanu studiju o dozi-odgovoru[24] od 75 žena koja je predložila da suplementacija može biti dragocena za žene sa simptomima teškog PMS-a.

Vitamin E je neophodan za reproduktivno zdravlje u populaciji glodara,[25] naročito u razvoju placente. Dokument iz 2018.[26] priznaje da iako istraživači znaju da je to neophodno za plodnost, nedostaju studije o tome kako to utiče na reproduktivno zdravlje žena.

Vitamin E je takođe pokazao neuroprotektivna svojstva, posebno u studiji[27] na 30 pacijenata sa glaukomom čija se progresija usporila dok su uzimali oralni alfa-tokoferol acetat i u radu iz 2014. godine[28] koji je razjasnio upotrebu vitamina E kod Alchajmerove bolesti, otkrivajući da odlaže početak i progresiju Alchajmerove bolesti. Životinjski model iz 2005.[29] pokazao je da alfa-tokotrienol deluje na molekularne kontrolne tačke kako bi zaštitio od neurodegeneracije izazvane moždanim udarom.

 

Više vitamina E nije bolje

Vitamin E je vitamin rastvorljiv u mastima. Razlike između vitamina rastvorljivih u vodi i vitamina rastvorljivih u mastima utiču na to kako se vitamini apsorbuju i skladište. Vaš organizam može da izluči vitamine rastvorljive u vodi kada postoji višak vitamina. Ali vitamini rastvorljivi u mastima se rastvaraju i skladište u mastima, na taj način putuju kroz tanko crevo i distribuiraju se u krvotoku. Kako je vitamin rastvorljiv u mastima, najbolje se apsorbuje kada jedete obrok bogat mastima.

A kako je rastvorljiv u mastima, vaš organizam skladišti višak vitamina, što povećava rizik od neželjenih efekata. Prema Nacionalnom institutu za zdravlje,[30] malo je verovatno da ćete imati štetne efekte od konzumiranja hrane bogate vitaminom E. Međutim, visoke doze suplemenata alfa-tokoferola mogu izazvati neželjene efekte. Neki uobičajeni neželjeni efekti uključuju:[31]

Dijareja Slabost Zamagljen vid
Mučnina Umor Grčevi u stomaku
Glavobolja Osip Inhibicija agregacije trombocita i krvarenja

Još jedan izazov povezan sa uzimanjem suplemenata vitamina E je nedostatak podataka koji ukazuju na to da su li sintetički suplementi korisni. Studija iz 2012.[32,33] zaključila je da sintetički alfa-tokoferoli pronađeni u suplementima vitamina E nemaju vidljivu zaštitu od raka, ali gama- i delta-tokoferoli koji se nalaze u hrani pomažu u prevenciji raka debelog creva, dojke i prostate.

Imajte na umu da vam se za suplement neće reći da je sintetički, tako da morate da znate šta da tražite na etiketi.

 • Sintetički alfa-tokoferol se obično navodi sa „dl“ (tj. dl-alfa-tokoferol)
 • Nesintetički ili prirodno dobijeni su obično navedeni sa „d“ (d-alfa-tokoferol). Imajte na umu da kada se vitamin E stabilizuje dodavanjem jantarne ili sirćetne kiseline, hemijsko ime se menja iz tokoferola u tokoferil (kao u d-alfa-tokoferil sukcinat, na primer)

Vitaminski suplementi su hemijski dodaci vašem organizmu. Kao i kod drugih suplemenata, postoji mogućnost da suplementi vitamina E mogu stupiti u interakciju sa različitim vrstama lekova.[34]

Kako vitamin E inhibira agregaciju trombocita, upotreba kada uzimate antikoagulans ili antiagregacijski lek može povećati rizik od krvarenja. Ljudi koji uzimaju antioksidativne suplemente, kao što je vitamin E, mogu otkriti da suplement ometa statinske lekove, posebno simvastatin (Zocor) ili niacin.

 

Ne možete pogrešiti sa hranom bogatom vitaminom E

Vitamin E se nalazi u zelenom lisnatom povrću, orasima i nekim semenkama. CNET navodi hranu koja vam može pomoći da povećate unos vitamina E, uključujući:[35]

Suncokret Bademi Spanać
Avokado Asparagus Mango
Bundeva Crvena paprika Paradajz
Lešnici Kivi  

Maslac od mleka goveda koje se hrane travom je takođe bogat izvor vitamina E u obliku koji se može apsorbovati. Maslac ne mora da bude loše zadovoljstvo. Kada se maslac konzumira kao potpuna hrana iz izvora hranjenog travom, on sadrži mnoge hranljive materije koje su vašem organizmu potrebne. Neki od njih uključuju:[36]

 • Vitamini A, K2 i E
 • Lecitin za metabolizam holesterola i zdravlje nerava
 • Antioksidansi
 • Jod u obliku koji se veoma apsorbuje

 

Izvori i reference

1, 4 National Institutes of Health, Vitamin E

2 Oregon State University, vitamin E

3, 14 Molecular Carcinogenesis, 2020;59(4)

5 Harvard School of Public Health, vitamin E

6 Indian Dermatology Online Journal, 2016;7(4)

7 Nutrients, 2021;13(1)

8 Oregon State University, Vitamin E and Skin Health

9, 13 MD Anderson Cancer Center, April 14, 2022

10, 12 Cancer Discovery, 2022;12(7)

11 Nature Reviews Immunology, 2020;20

15, 17 International Journal for Vitamin and Nutrition Research, 2002;72(5)

16 American College of Cardiology, November 13, 2017

18 Hypertension, 2002;40

19 American Journal of Hypertension, 2000;13(5)

20 Journal of Human Hypertension, 2019;33

21 Antioxidants, 2020;9(10)

22, 23 Iranian Journal of Nursing and Midwifery, 2016;21(2)

24 Journal of the American College of Nutrition, 1983;2(2)

25 Advances in Nutrition, 2012;3(3)

26 Antioxidants, 2018;7(2) Abstract

27 European Journal of Ophthalmology, 2007;17(4)

28 Nutrients, 2014;6(12)

29 Stroke, 2005;36(10)

30 National Institutes of Health, Vitamin E Health Risks 65% DTP

31 CNET, January 30, 2023, Subhead: You May experience side effects

32 Cancer Prevention Research, 2012;5(5)

33 Science Daily, April 23, 2012

34 National Institutes of Health

35 CNET, January 30, 2023

36 Weston A. Price Foundation, January 1, 2000

 

Autor Dr. Joseph Mercola

Preuzeto i prevedeno sa: https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2023/02/24/unique-health-benefits-of-vitamin-e.aspx?ui=dc0d65e94d1d0b8a29a4077dd4c04b19171869646e29b444fae0296a7768aad6&sd=20221121&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art2ReadMore&cid=20230224_HL2&cid=DM1344914&bid=1729162384

 

Za podršku organizmu koji je u nedostatku vitamina E i D, pogledajte sasvim prirodne prozvode visoke bioraspoloživosti:

 

Za dodatne informacije o ovim i drugim proizvodima kontaktirajte nas na:

📞 +381 60 4530454

✉ sasvimprirodno.net@gmail.com