ACE2 i metabolički sindrom su Ahilova peta za COVID-19

Svaki virus je previše primitivan da bi sam prodro u ćelije domaćina. Da bi to uradio, treba da se pretvara da je važan molekul i da se poveže sa nekim receptorom na površini ćelije, nakon čega on, poput trojanskog konja, već može da uđe u ćeliju i dobije pristup genetskom aparatu.

Uzročnik COVID-19 je za ulaznu kapiju odabrao enzim neizgovorljivog imena – angiotenzin konvertujući enzim 2, ili skraćeno ACE2. Ovaj enzim igra veoma važnu ulogu u regulaciji ćelija i stoga se nalazi u mnogim organima, od mozga do disajnih puteva i pluća.

Zašto vam treba ACE2?

Angiotenzin je supstanca slična hormonu koja se pretvara u svoj aktivni oblik pomoću dva enzima. Jedan je jednostavno enzim koji konvertuje angiotenzin (ACE), a drugi je gore pomenuti ACE2.

Kada je prvi put otkriven angiotenzin, pripisana mu je jedna jedina funkcija – sužavanje krvnih sudova. Otuda i naziv, izveden od grčke reči angeion (posuda) i latinske tensio (napetost, stezanje).

A enzim koji pretvara ovaj angiotenzin tada je takođe bio poznat samo jedan – ACE. Sa ovim enzimom je povezana čitava klasa lekova za visok krvni pritisak, u to vreme novih, koji su blokirali ACE i sprečili da angiotenzin pređe u svoj aktivni oblik (angiotenzin II) i da suzi krvne sudove.

Međutim, početkom 2000-ih, naučnici su otkrili još jedan enzim koji pretvara angiotenzin, koji je iz angiotenzina proizvodio aktivne supstance apsolutno suprotnog dejstva, koje su, naprotiv, širile krvne sudove i snižavale krvni pritisak. Nazvan je ACE2.

Borba i jedinstvo suprotnosti

Dijalektički materijalizam je postojao u prirodi mnogo pre klasike. A ima dosta primera kada u našem telu isti proces, u zavisnosti od uslova, može dati i plus i minus. Uzmimo, na primer, sintezu aktivnih supstanci iz omega-6 i omega-3 masnih kiselina.

Međutim, u slučaju angiotenzina stvari su otišle još dalje. Ubrzo je postalo jasno da metabolički proizvodi ACE i ACE2 imaju suprotan efekat ne samo na vaskularni tonus, već i na mnoge druge aspekte našeg života (S. Beierstedt et al, Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2021 Jan 3: 1 -15).

Evo samo nekoliko primera. ACE aktivira oksidativne procese u ćelijama, a ACE2 deluje antioksidativno. ACE stimuliše upalu, a ACE2 ima antiinflamatorna svojstva. ACE aktivira fibrozne procese, a ACE2 sprečava fibrozu. A ovo su samo neke od ilustracija.

ACE2 i metabolički sindrom

I, možda, najzanimljivije u kontekstu današnjih problema je da je sistem ACE-ACE2 uključen u regulaciju metabolizma masti i insulinske rezistencije (I. Kavabe et al, Am J Phisiol Endocrinol Metab 317: E1140-E1149,2019 ).

Ako ACE proizvodi doprinose akumulaciji zaliha masti i aktiviranju mehanizma insulinske rezistencije (što je zapravo veoma važno za preživljavanje u divljini), onda ACE2 čini suprotno.

I zato se kod ljudi sa visokim stepenom gojaznosti i znacima dijabetes melitusa (a to je, u suštini, ozloglašeni metabolički sindrom), ACE2 oštro aktivira kako bi se sprečilo da proces sklizne u patološki pravac. Shodno tome, kod takvih ljudi količina ACE2 na površini ćelije počinje snažno da raste u poređenju sa normalnim subjektima.

A onda dolazi COVID-19

Pa, pošto je upravo ACE2 provodnik korona virusne infekcije u ćelije, od njega najviše pate ljudi sa visokom ekspresijom ACE2 na površini ćelije, uključujući, pre svega, ćelije respiratornog epitela pluća. A jedan od razloga koji objašnjava neranjivost male dece na COVID-19 je upravo činjenica da imaju vrlo malo ACE2 u disajnim putevima.

Tako se ispostavilo da ljudi sa metaboličkim sindromom nisu samo ranjivi na infekcije zbog lošeg zdravlja i dubokih imunoloških poremećaja (pogledajte moj post COVID-19 i način života. Deo 2), već imaju i gomilu gotovih ulaznih kapija za virus Korona.

Generalno, apsolutno snajperski pogodio je najranjivije mesto modernog čovečanstva. Hteli to ili ne, verovaćete u veštačko poreklo ovog virusa uz svu apsurdnost takve pretpostavke…

Autor: Jurij Jurjevič Gičev (Юрий Гичев)

Preuzeto i prevedeno sa: https: //zen.yandex.ru/media/doctor_gichev/ace2-i-metabolicheskii-sindrom–ahillesova-piata-dlia-covid19-61bc897f1e8989192942f143?&

 

Iako autor ne insistira ali se nameće sama po sebi potreba usklađenost i dovođenje telesne mase u normalne okvire. Kako bi se sprečio udar COVID-19 na ovu rizičnu grupu neophodno je voditi računa o svojoj teelsnoj masi, a to znači, pre svega

  • zdravo se hraniti,
  • vežbati ili se dovoljno kretati, i
  • dovesti svoju telesnu masu na zadovoljavajući nivo.

O prva 2 stava ne treba posebno govoriti jer svako od nas ima dovoljno informacijia. Za njihovu primenu je potrebna čvrsta odluka i samodisciplina.

O sasvim prirodnim proivodima koji mogu pomoći u smanjivanju telesne mase možete detaljnije pogledati na sledećim stranicama:

Kontaktirajte nas za dodatne informacije:

📞 +381 60 453 04 54

✉ sasvimprirodno.net@gmail.com