Složeni proizvodi koji doprinose normalizaciji bioloških ritmova organizma

Da bi se moglo bolje shvatiti značenje i značaj proizvoda ove serije, opisaćеmo opšte moderne koncepte bioloških ritmova i bioloških satova koji su karakteristični za ćelije našeg organizma, njegove organe i fiziološke sisteme i celokupni organizam.

Činjenica je da se u našem telu stalno odvijaju ritmičke fluktuacije u aktivnostima svih funkcija organa i sistema, a biološki sat postavlja ove oscilacije u frekvenciju, ritam i cikličnost. Štaviše, sve cikličke promene u aktivnosti metaboličkih procesa i funkcionalnom stanju organa i fizioloških sistema organizma dešavaju se u različitim vremenskim intervalima. To mogu biti četvoročasovni ritmovi, dnevni ritmovi i mesečni ritmovi itd. Dakle, ritmička kolebanja maksimalne i minimalne aktivnosti su svojstvena različitim biohemijskim i metaboličkim procesima u organizmu, hormonalnom sistemu, i radu srca, mozga i gastrointestinalnih sistema. jetre, organa vida itd.

Da bi se održalo zdravo stanje, neophodno je da se ti pojedinačni bioritmovi međusobno sinhronizuju i uravnoteže. Ako se dogodi njihova neravnoteža (desinhronizacija), to može dovesti do pogoršanja blagostanja, promene funkcionalnog stanja organa i sistema i, na kraju, do razvoja bolnih stanja. Trenutno je uverljivo dokazano da se u slučaju kršenja cirkadijskih ritmova osnovnih fizioloških funkcija organizma njegova osetljivost na efekte raznih životnih činilaca i patogenih uticaja može promeniti. Štaviše, kršenje i desinhronizacija bioritama može dovesti do prekida adaptacije i razvoja prepatoloških i patoloških promena u organizmu. Sve gore navedeno odnosi se na poseban odeljak nauke o biološkim ritmovima, koji je dobio posebno ime – hronopatologija.

Nije slučajno da će iskusni i mudri lekar pre pisanja recepta reći pacijentu: „Sledite ritam sna i budnosti! Ritam rada i odmora!“ Zaista, organizam je posebno osetljiv na poremećaje (čak i kratkoročne) dnevnih ritmova, a svako od nas je to doživeo više puta i to znamo iz svog vlastitog iskustva.

Navešćemo jedan primer. Mislim0 da je to svakom od vas poznato i razumljivo, jer zahvaljujući vašoj aktivnosti ako često letite kroz nekoliko vremenskih zona i kršite svoje dnevne ritmove, naročito se poremeti uobičajeni odnos sna i budnosti. Setite senzacija koje se javljaju tokom ovoga (loše stanje, poremećaj sna, letargija, umor, nemogućnost koncentracije, itd.). Postoje naučni podaci o proučavanju različitih promena u ljudskom organizmu koje se razvijaju posle dugog i mnogosatnog leta.

Posle leta, čak i posle tri vremenske zone, a još više posle 4-6 ili 7-9 zona, u organizmu se beleži niz različitih promena: poremećaj sna i otkucaja srca, naročito puls, krvni pritisak, promena elektroencefalografije, pogoršanje mentalne aktivnosti, pamćenje, performanse, kao i smanjenje pokazatelja kondicije kod sportista. Štaviše, za potpuno uspostavljanje inicijalnog stanja organizma, u zavisnosti od trajanja leta, treba od 2-3 dana do 1-2 nedelje.

Samo za ublažavanje ove vrste bioritmoloških poremećaja u organizmu, za ubrzanje procesa oporavka i uopšteno za normalizaciju dnevnih bioritama, korporacija Siberian Wellness nudi čitav niz proizvoda hronobiološke korekcije.

Proizvodi serije „Sinhrovitals“

Svaki proizvod serije „Sinhrovitals“ se sastoji od dve formule različitog sastava, od kojih je jedna namenjena upotrebi ujutru, a druga uveče. Generalno, ovu seriju predstavlja šest proizvoda, čije su kompozicije osmišljene za održavanje funkcionalnog stanja kardiovaskularnog, imunološkog i osteoartikularnog sistema, jetre, vidnog organa i optimizaciju cerebralne cirkulacije, uzimajući u obzir dnevne ritmove njihove aktivnosti.

 

Kontaktirajte nas za dodatne informacije:

📞 +381 60 453 04 54

sasvimprirodno.net@gmail.com

Referalni link: